Duolingo
Site language: English
Get started

del

Translation

del

La
dona
llegeix
a
casa
del
nen
.

La mujer lee en casa del niño.

3 Comments

La
llet
blanca
és
del
gat
.

La leche blanca es del gato.

4 Comments

El
gos
del
nen
no
és
blanc
.

El perro del niño no es blanco.

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started