Duolingo
Site language: English
Get started
  1. Dictionary
  2. del

del

Translation

del, de

La
dona
llegeix
a
casa
del
nen
.

La mujer lee en casa del niño.

3 Comments

La
llet
blanca
és
del
gat
.

La leche blanca es del gato.

4 Comments

La
poma
del
lleó
.

La manzana del león.

2 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started