Duolingo
Site language: English
Get started

democràtic

Translation

democrático

El
llibertari
és
el
més
democràtic
.

El libertario es el más democrático.

L'
Audiència
Nacional
no
ni
un
origen
ni
uns
principis
gaire
democràtics
.

La Audiencia Nacional no tiene ni un origen ni unos principios muy democráticos.

És
un
pla
per
la
dignitat
democràtica
.

Es un plan por la dignidad democrática.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started