Duolingo
Site language: English
Get started

divisió

Translation

división

La
divisió
dins
l'
oficina
és
clara
.

La división dentro de la oficina es clara.

3 Comments

La
divisió
dins
l'
oficina
és
clara
.

La división dentro de la oficina es clara.

3 Comments

Cal
un
parell
per
fer
una
divisió
.

Hace falta un par para hacer una división.

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started