Duolingo
Site language: English
Get started

dormir

Translation

dormir

El
sofà
no
és
per
dormir
.

El sofá no es para dormir.

1 Comment

Qui
va
dormir
tant
?

¿Quién durmió tanto?

3 Comments

Ell
no
va
dormir
gaire
.

Él no durmió mucho.

3 Comments

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started