Duolingo
Site language: English
Get started

era

Translation

era, estaba

Quan
era
petit
anava
a
casa
aviat
.

Cuando era pequeño iba a casa pronto.

2 Comments

Vosaltres
vau
creure
que
ell
era
professor
.

Vosotros creísteis que el era profesor.

L'
àvia
no
era
secretària
,
era
jutgessa
.

La abuela no era secretaria, era jueza.

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started