Duolingo
Site language: English
Get started

escàndols

Translation

escándalos

Els
escàndols
dels
polítics
són
una
evidència
del
dèficit
de
dignitat
de
la
nostra
democràcia
.

Los escándalos de los políticos son una evidencia del déficit de dignidad de nuestra democracia.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started