Duolingo
Site language: English
Get started

està

Translation

está

El
llum
està
trencat
.

La lámpara está rota.

3 Comments

El
llibre
dels
nens
està
net
.

El libro de los niños está limpio.

4 Comments

Ell
està
brut
i
ella
està
neta
.

Él está sucio y ella está limpia.

3 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started