Duolingo
Site language: English
Get started

estatunidenc

Translation

estadounidense

El
meu
cosí
és
americà
però
no
estatunidenc
.

Mi primo es americano, pero no estadounidense.

6 Comments

Un
cotxe
estatunidenc
.

Un coche estadounidense.

5 Comments

Ell
no
és
anglès
sinó
estatunidenc
.

Él no es inglés, sino estadounidense.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started