Duolingo
Site language: English
Get started

estudiïn

Translation

estudien

És
impossible
que
aquells
nens
estudiïn
a
la
universitat
.

Es imposible que aquellos niños estudien en la universidad.

1 Comment

És
probable
que
els
ocells
estudiïn
amb
tu
.

Es probable que los pájaros estudien contigo.

2 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started