Duolingo
Site language: English
Get started

ganivet

Translation

cuchillo

Tinc
un
ganivet
blau
.

Tengo un cuchillo azul.

7 Comments

El
plat
,
la
forquilla
i
el
ganivet
són
a
taula
.

El plato, el tenedor y el cuchillo están en la mesa.

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started