Duolingo
Site language: English
Get started

grau

Translation

grado

El
meu
títol
és
un
grau
de
la
història
de
l'
educació
.

Mi título es un grado de la historia de la educación.

6 Comments

Amb
el
material
del
nou
curs
hi
faig
l'
estudi
del
grau
.

Con el material del nuevo curso hago el estudio del grado.

A
la
universitat
hi
faig
un
estudi
de
grau
molt
senzill
.

En la universidad hago un estudio de grado muy sencillo.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started