Duolingo
Site language: English
Get started

haurà

Translation

habrá

Qui
haurà
tornat
ja
de
Tarragona
quan
nosaltres
hi
anirem
?

¿Quién habrá vuelto ya de Tarragona cuando nosotros vayamos?

La
cuinera
no
haurà
previst
que
avui
menjaré
amb
vosaltres
.

La cocinera no habrá previsto que hoy comeré con vosotras.

Quan
la
veuràs
,
ella
haurà
trobat
el
meu
oncle
.

Cuando la veas, ella habrá encontrado a mi tío.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started