Duolingo
Site language: English
Get started

hi

Translation

(pron.) le, se, Ø, (sing.) es, (pl.) son, allí, ahí, Ø

La
taula
damunt
la
qual
hi
ha
un
got
és
blava
.

La mesa encima de la cual hay un vaso es azul.

3 Comments

La
taula
on
hi
ha
el
gat
és
groga
.

La mesa donde está el gato es amarilla.

2 Comments

Hi
ha
un
gos
.

Hay un perro.

4 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started