Duolingo
Site language: English
Get started

jove

Translation

joven

El
nostre
pare
és
alt
i
jove
.

Nuestro padre es alto y joven.

1 Comment

Ell
és
vell
i
ella
és
jove
.

Él es viejo y ella es joven.

3 Comments

El
nostre
pare
és
alt
i
jove
.

Nuestro padre es alto y joven.

1 Comment
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started