Duolingo
Site language: English
Get started

líder

Translation

líder

Un
batlle
no
sempre
és
un
líder
.

Un alcalde no siempre es un líder.

6 Comments

Un
batlle
no
sempre
és
un
líder
.

Un alcalde no siempre es un líder.

6 Comments

El
líder
de
l'
organisme
no
fa
cap
declaració
.

El líder del organismo no hace ninguna declaración.

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started