Duolingo
Site language: English
Get started

la

Translation

(art.) la, (m.) la, (pron.) la

Per
què
la
trenqueu
?

¿Por qué la rompéis?

0 Comments

Jo
escric
la
carta
,
tu
beus
vi
.

Yo escribo la carta, tú bebes vino.

3 Comments

Les
dones
escriuen
la
carta
.

Las mujeres escriben la carta.

2 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started