Duolingo
Site language: English
Get started

llegeixen

Translation

leen

Els
homes
cuinen
i
les
dones
llegeixen
el
diari
.

Los hombres cocinan y las mujeres leen el periódico.

5 Comments

Les
nenes
llegeixen
els
diaris
.

Las niñas leen los periódicos.

4 Comments

Les
dones
llegeixen
els
llibres
.

Las mujeres leen los libros.

1 Comment
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started