Duolingo
Site language: English
Get started

màxima

Translation

máxima

El
meu
avi
camina
la
màxima
distància
que
pot
cada
dia
.

Mi abuelo camina la máxima distancia que puede cada día.

Hem
d'
aconseguir
la
màxima
audiència
possible
.

Tenemos que conseguir la máxima audiencia posible.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started