Duolingo
Site language: English
Get started

mestre

Translation

maestro

La
meva
mamà
és
mestra
.

Mi mamá es maestra.

11 Comments

La
dona
és
metgessa
i
l'
home
és
mestre
.

La mujer es médica y el hombre es maestro.

Sóc
el
teu
mestre
.

Soy tu maestro.

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started