Duolingo
Site language: English
Get started

metre

Translation

metro

La
tortuga
blava
una
mida
de
més
o
menys
un
metre
.

La tortuga azul tiene un tamaño de más o menos un metro.

Un
quilòmetre
és
mil
vegades
més
llarg
que
un
metre
.

Un kilómetro es mil veces más largo que un metro.

La
tortuga
blava
fa
aproximadament
un
metre
.

La tortuga azul mide aproximadamente un metro.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started