Duolingo
Site language: English
Get started

meu

Translation

mío

El
teu
pa
amb
tomàquet
és
el
meu
dinar
.

Tu pan con tomate es mi comida.

El
teu
gos
és
amb
un
gat
meu
.

Tu perro está con un gato mío.

El
meu
sopar
és
pa
amb
tomàquet
.

Mi cena es pan con tomate.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started