Duolingo
Site language: English
Get started

mexicà

Translation

mejicano, mexicano

El
meu
menjar
és
mexicà
.

Mi comida es mexicana.

2 Comments

Si
tu
ets
mexicà
,
jo
sóc
colombià
.

Si tú eres mexicano, yo soy colombiano.

Ell
és
cubà
i
el
seu
germà
és
mexicà
.

Él es cubano y su hermano es mexicano.

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started