Duolingo
Site language: English
Get started

número

Translation

número

No
tinc
el
número
setanta
.

No tengo el número setenta.

2 Comments

Quin
número
tens
?

¿Qué número tienes?

3 Comments

el
número
vint
-
i
-
vuit
del
carrer
del
Peix

el número veintiocho de la calle del Peix

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started