Duolingo
Site language: English
Get started

necessàriament

Translation

necesariamente

Un
tomàquet
no
necessàriament
és
vermell
.

Un tomate no necesariamente es rojo.

3 Comments

Naturalment
o
necessàriament
?

¿Natural o necesariamente?

No
necessàriament
.

No necesariamente.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started