Duolingo
Site language: English
Get started
  1. Dictionary
  2. només

només

Translation

sólo, solo, solamente

Només
vull
la
tortuga
blava
.

Solo quiero la tortuga azul.

5 Comments

Només
em
queda
l'
esperança
.

Solo me queda la esperanza.

2 Comments

El
meu
pare
només
beu
cervesa
.

Mi padre sólo bebe cerveza.

2 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started