Duolingo
Site language: English
Get started

nom

Translation

nombre

El
meu
nom
és
molt
català
.

Mi nombre es muy catalán.

10 Comments

Quin
nom
això
?

¿Qué nombre tiene esto?

3 Comments

Quin
és
el
teu
nom
?

¿Cuál es tu nombre?

6 Comments

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started