Duolingo
Site language: English
Get started

nova

Translation

nueva

La
faldilla
negra
és
nova
.

La falda negra es nueva.

Ell
va
a
la
casa
nova
.

Él va a la casa nueva.

La
porta
és
nova
.

La puerta es nueva.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started