Duolingo
Site language: English
Get started

què

Translation

qué

Aquest
és
el
llibre
de
què
et
vaig
parlar
.

Este es el libro del cual te hablé.

1 Comment

Què
és
un
home
?

¿Qué es un hombre?

15 Comments

Què
menja
la
nena
?

¿Qué come la niña?

8 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started