Duolingo
Site language: English
Get started

religiós

Translation

religioso

A
casa
de
cap
ciutadà
religiós
hi
veiem
imatges
d'
un
fals
déu
.

En casa de ningún ciudadano religioso vemos imágenes de un falso dios.

Qui
no
és
gens
religiós
no
hi
creu
gens
,
en
la
religió
.

Quien no es nada religioso no cree nada, en la religión.

Jo
no
sóc
massa
religiós
!

¡Yo no soy demasiado religioso!

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started