Duolingo
Site language: English
Get started

riquesa

Translation

riqueza

L'
estabilitat
de
la
riquesa
fa
l'
estabilitat
de
la
pobresa
.

La estabilidad de la riqueza hace la estabilidad de la pobreza.

2 Comments

Un
imperi
no
sempre
és
riquesa
.

Un imperio no siempre es riqueza.

1 Comment

La
distribució
de
la
riquesa
no
sempre
és
justa
.

La distribución de la riqueza no siempre es justa.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started