Duolingo
Site language: English
Get started

seva

Translation

suya

La
llimona
és
seva
.

El limón es suyo.

6 Comments

És
la
seva
poma
,
no
la
teva
!

¡Es su manzana, no la tuya!

És
la
seva
,
no
la
teva
!

¡Es la suya, no la tuya!

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started