Duolingo
Site language: English
Get started

somriure

Translation

sonrisa, sonreír

La
felicitat
és
veure
el
somriure
de
la
teva
tortuga
blava
.

La felicidad es ver la sonrisa de tu tortuga azul.

7 Comments

Això
que
és
un
somriure
de
felicitat
!

¡Esto sí que es una sonrisa de felicidad!

3 Comments

Per
què
somriuen
?

¿Por qué sonríen?

2 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started