Duolingo
Site language: English
Get started

taula

Translation

mesa

La
taula
és
del
teu
germà

La mesa es de tu hermano

3 Comments

La
taula
és
blava
.

La mesa es azul.

6 Comments

El
plat
,
la
forquilla
i
el
ganivet
són
a
taula
.

El plato, el tenedor y el cuchillo están en la mesa.

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started