Duolingo
Site language: English
Get started

tona

Translation

tonelada

Una
tona
de
mitjons
del
meu
germà
al
terra
!

¡Una tonelada de calcetines de mi hermano en el suelo!

Un
elefant
menja
una
tona
de
verdura
per
setmana
.

Un elefante come una tonelada de verdura por semana.

Una
tona
de
plomes
són
molts
ocells
!

¡Una tonelada de plumas son muchos pájaros!

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started