Duolingo
Site language: English
Get started

tots

Translation

todos

Mengem
molt
de
peix
tots
els
dies
de
la
setmana
.

Comemos mucho pescado todos los días de la semana.

6 Comments

Tots
els
gossos
corren
cap
al
bosc
.

Todos los perros corren hacia el bosque.

3 Comments

Vosaltres
teniu
tots
els
llops
.

Vosotros tenéis todos los lobos.

2 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started