Duolingo
Site language: English
Get started

treballar

Translation

trabajar

Jo
vaig
treballar
com
a
mestre
.

Yo trabajé como maestro.

1 Comment

De
què
treballàveu
?

¿De qué trabajabais?

3 Comments

El
pingüí
treballa
al
bosc
.

El pingüino trabaja en el bosque.

3 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started