Duolingo
Site language: English
Get started

trencada

Translation

rota

La
finestra
alta
de
la
seva
habitació
està
trencada
.

La ventana alta de su habitación está rota.

La
cadira
està
trencada
perquè
és
vella
.

La silla está rota porque es vieja.

La
cullera
groga
està
trencada
.

La cuchara amarilla está rota.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started