Duolingo
Site language: English
Get started

trobat

Translation

encontrado

Crec
que
l'
any
que
ve
tu
hauràs
trobat
l'
escola
.

Creo que el año que viene tú habrás encontrado la escuela.

Quan
la
veuràs
,
ella
haurà
trobat
el
meu
oncle
.

Cuando la veas, ella habrá encontrado a mi tío.

Aquesta
nit
ja
haurà
trobat
el
resultat
.

Esta noche ya habrá encontrado el resultado.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started