Duolingo
Site language: English
Get started

vermell

Translation

rojo

El
tomàquet
és
vermell
.

El tomate es rojo.

8 Comments

Els
ocells
són
vermells
.

Los pájaros son rojos.

3 Comments

Les
maduixes
són
vermelles
.

Las fresas son rojas.

2 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started