Duolingo
Site language: English
Get started

zona

Translation

zona

Quina
zona
més
bonica
!

¡Qué zona más bonita!

5 Comments

Aquestes
zones
de
València
són
noves
.

Estas zonas de Valencia son nuevas.

10 Comments

Quina
zona
més
bonica
!

¡Qué zona más bonita!

5 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started