Duolingo
Site language: English
Get started

čas

Translation

time

Nemám
čas
se
stále
učit
!

I do not have time to always be studying!

Kolik
času
jsi
strávila
nad
tím
domácím
úkolem
?

How much time did you spend on that homework?

budu
mít
víc
času
,
budu
se
víc
učit
.

When I have more time, I will study more.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started