Duolingo
Site language:English
Get started

častěji

Translation

more often

Ten
jazyk
umím
líp
,
protože
jej
používám
častěji
.

I know that language better because I use it more often.

2 Comments

Mluvíš
častěji
česky
než
anglicky
?

Do you speak Czech more often than English?

Musíš
se
učit
častěji
.

You must study more often.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started