Duolingo
Site language: English
Get started

češtinu

Translation

Czech

Považuješ
češtinu
za
užitečný
jazyk
?

Do you consider Czech a useful language?

Češtinu
potřebuje
znát
málo
lidí
.

Few people need to know Czech.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started