Duolingo
Site language: English
Get started

ženách

Translation

women

O
ženách
stále
mluví
,
ale
chápe
je
velmi
málo
.

He always talks about women but understands them very little.

Říká
o
ženách
velmi
ošklivé
věci
.

He says very ugly things about women.

Co
ale
vím
o
ženách
?

But what do I know about women?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started