Duolingo
Site language: English
Get started

déle

Translation
longer
Matěj
se
nechce
učit
déle
než
pět
minut
za
den
.
Matěj does not want to study longer than five minutes a day.
3 Comments
umím
česky
déle
,
než
tvůj
dědeček
umí
jezdit
na
kole
!
I have known Czech longer than your grandpa has been able to ride a bicycle!
se
anglicky
učím
déle
než
on
.
I have been learning English longer than him.
Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.