Duolingo
Site language: English
Get started

dítěti

Translation

to child, child

Tato
kniha
je
o
ženě
,
jejím
muži
a
jejich
dítěti
.

This book is about a woman, her husband, and their child.

Ještě
o
vašem
dítěti
nevědí
.

They do not know about your child yet.

Ano
,
mluvil
jsem
o
vašem
dítěti
.

Yes, I was talking about your child.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started