Duolingo
Site language: English
Get started

děvčeti

Translation

girlfriend, girl

Tomu
děvčeti
,
jehož
jsem
se
zeptal
,
jsem
nerozuměl
.

I did not understand the girl that I asked.

Voláš
svému
děvčeti
dost
často
?

Do you call your girlfriend often enough?

Někdo
tomu
děvčeti
řekl
něco
špatného
.

Someone said something bad to that girl.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started