Duolingo
Site language: English
Get started

důležitější

Translation

more important

Pro
je
důležitější
rodina
než
jiné
věci
.

Family is more important to me than other things.

Je
důležitější
být
bohatý
nebo
být
šťastný
?

Is it more important to be rich or to be happy?

Co
je
pro
rodinu
důležitější
?

Which is more important for a family?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started