Duolingo
Site language: English
Get started

jako

Translation

as, like

František
se
na
to
těší
jako
malé
dítě
.

František is looking forward to it like a little child.

Vypadáš
stejně
jako
tvá
matka
.

You look the same as your mother.

Vypadám
stejně
dobře
jako
ona
?

Do I look as good as her?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started