Duolingo
Site language: English
Get started

jazyk

Translation

tongue, language

Jazyk
,
jímž
mluví
její
dcera
,
nepoznává
.

She does not recognize the language her daughter is speaking.

Jsem
tady
,
protože
chci
umět
ještě
jeden
jazyk
.

I am here because I want to know one more language.

Proč
musím
umět
víc
než
jeden
jazyk
?

Why do I have to know more than one language?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started